تصویر تیوب استنلس استیل

تیوب استنلس استیل از لحاظ ظاهری کاملا مشابه لوله بوده با این تفاوت که دارای چند تفاوت کوچک مانند سایز (کمتر از ۲ اینچ) , نسبت افزایش قطر جداره به سمت داخل اضافه میگردد , وهمچنین برای فروش تیوب استنلس استیل نوع مصرف این متریال مد نظر میباشد

عکس مقاله تیوب استنلس استیل

پر مصرف ترین تیوبها شامل :

استیل ۳۱۶ ,جهت استفاده در محیط خورنده , استیل ۳۰۴ جهت استفاده در محیط هایی مانند آب دریا و محیط هایی با خورندگی پایین تر و تیوبهای استیل نسوز میباشند .

همچنین قیمت تیوب استیل نسبت به قیمت لوله استیل بالاتر بوده چرا که از لحاظ ظرافت تولید و دقت ابعادی بسیار دقیق تر میباشد

تیوب استیل (تیوب استنلس استیل )

همانگونه که ذکر شد تیوبها دارای استاندارد سایزی متفاوتی نسبت به لوله میباشد که اغلب بر اساس میلیمتر و گاها اینچ نام گذاری میشود و همچنین به علت تفاوت برابری اینچ و میلیمتر در تیوبها نسبت به جدول لوله مانیسمان  (بطور مثال سایز ۱ ۱/۴ در تیوبها از   حاظ میلیمتری با سایز میلیمتری لوله در همین سایز اینچی ۱ ۱/۴ برابر نیست ) باعث به اشتباه افتادن طراحان و فروشندگان میگردد که برای جلوگیری از چنین خطاهایی که گاهی منجر به از دست دادن زمان و هزینه ناخواسته میگردد ، باید به هر دو جدول تسلط داشته و تفاوت آنها را از هم بصورت کامل آموزش دید.

عکس مقاله تیوب استنلس استیل پارس فولاد

جدول تیوب استیل به اینچ و میلیمتر


Tube Outside DiameterTube Gauge 22Tube Gauge 20Tube Gauge 18Tube Gauge 16Tube Gauge 14Tube Gauge 12Tube Gauge 11Tube Gauge 10
inch
.۰۲۸
mm
۰.۷۱۱
inch
.۰۳۵
mm 0.889inch 0.49mm 1.244inch 0.65mm 1.65inch
۰.۸۳
mm 2.108inch 0.109mm 2.768inch
۰.۱۲
mm 3.047inch 0.134mm 3.403
inchmmlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/mlb/ftkg/m
۱/۴″۶.۳۵۰۰.۸۲۰۰.۱۲۲۰.۱۰۷۰.۱۵۹۰.۱۳۰۰.۱۹۴
۵/۱۶″۷.۹۵۰۰.۱۰۶۰.۱۵۷۰.۱۴۰.۲۰۹۰.۱۷۵۰.۲۶۰
۳/۸″۹.۵۲۵۰.۱۲۹۰.۱۹۲۰.۱۷۳۰.۲۵۸۰.۲۱۹۰.۳۲۶۰.۲۶۳۰.۳۹۲
۱/۲″۱۲.۷۰۰۰.۱۴۳۰.۲۱۳۰.۱۷۷۰.۲۶۳۰.۲۴۰۰.۳۵۷۰.۳۰۷۰.۴۵۷۰.۳۷۶۰.۵۵۹۰.۳۶۲۰.۶۶۸۰.۴۹۵۰.۷۳۷
۵/۸″۱۵.۸۷۵۰.۱۸۱۰.۲۷۰۰.۲۲۴۰.۳۳۴۰.۳۰۶۰.۴۵۶۰.۳۹۵۰.۵۵۸۰.۴۸۹۰.۷۲۷۰.۶۱۰.۹۰۸۰.۶۵۸۰.۹۷۹
۳/۴′۱۹.۰۵۰۰.۲۷۱۰.۴۰۴۰.۳۷۳۰.۵۵۵۰.۴۸۳۰.۷۱۹۰.۶۰۱۰.۸۹۴۰.۷۵۹۱.۱۳۰.۸۲۱.۲۲۰.۸۹۴۱.۳۳
۷/۸″۲۲.۲۲۵۰.۲۵۷۰.۳۸۳۰.۳۱۹۰.۴۷۵۰.۴۳۹۰.۶۵۴۰.۵۷۲۰.۸۵۱۰.۷۱۲۱.۰۶۰.۹۰۷۱.۳۵۰.۹۸۱۱.۴۶۱.۰۸۱.۶
۱″۲۵.۴۰۰۰.۲۹۶۰.۴۴۰.۳۶۷۰.۵۴۶۰.۵۰۵۰.۷۵۲۰.۶۶۰.۹۸۲۰.۸۲۶۱.۲۳۱.۰۶۱.۵۷۱.۱۵۱.۷۱۱.۲۶۱.۸۷
۱-۱/۴″۳۱.۷۵۰۰.۳۷۲۰.۵۵۳۰.۴۶۲۰.۶۸۷۰.۶۳۸۰.۹۵۰.۸۳۳۱.۲۴۱.۰۶۱.۵۷۱.۳۵۲.۰۱۱.۴۷۲.۱۹۱.۶۳۲.۴۲
۱-۱/۲″۳۸.۱۰۰۰.۴۴۸۰.۶۶۶۰.۵۵۶۰.۸۲۸۰.۷۷۳۱.۱۵۱.۰۱۱.۵۱۱.۲۸۱.۹۱.۶۵۲.۴۵۱.۸۲.۶۸۱.۹۹۲.۹۶
۱-۳/۴″۴۴.۴۵۰۰.۵۲۳۰.۷۷۹۰.۶۵۲۰.۹۷۰.۹۰۷۱.۳۵۱.۱۹۱.۷۷۱.۵۱۲.۲۴۱.۹۴۲.۸۹۲.۱۲۳.۱۶۲.۳۵۳.۵
۲″۵۰.۸۰۰۰.۵۹۹۰.۸۹۲۰.۷۴۶۱.۱۱۰۱.۰۴۰۱.۵۴۱.۳۶۲.۰۳۱.۷۳۲.۵۷۲.۲۴۳.۳۳۲.۴۵۳.۶۵۲.۷۱۴.۰۴
۲-۱/۲″۶۳.۵۰۰۱.۳۱.۹۴۱.۷۲۲.۵۶۲.۱۸۳.۲۴۲.۸۳۴.۲۱۳.۱۴.۶۱۳.۴۴۵.۱۲
۳″۷۶.۲۰۰۱.۵۷۲.۳۴۲.۷۳.۰۸۲.۶۳۳.۹۱۳.۴۲۵.۰۹۳.۷۵۵.۵۸۴.۱۷۶.۲
۳-۱/۲″۸۸.۹۰۰۱.۸۳۲.۷۳۲.۴۳۳.۶۱۳.۰۸۴.۵۸۴.۰۱۵.۹۷۴.۴۶.۵۵۴.۹۷.۲۹
۴″۱۰۱.۶۰۰۲.۱۳.۱۳۲.۷۸۴.۱۳۳.۵۳۵.۲۵۴.۶۶.۸۵۵.۰۵۷.۵۲۵.۶۲۸.۳۷