فلنج لبه دار یا لپ جوینت:

فلنج لبه دار
این فلنج یک فلنج معمولی است که روی یک لوله لبه برگشته (Stub) می چرخد. لبه برگشته لوله روی صفحه فلنج قرار گرفته و انتهای دیگر آن با لوله بصورت لب به لب (Butt Weld) جوشکاری می شود. بنابراین در این نوع فلنج مایع مستقیماً با فلنج تماس ندارد.

Stub لوله ای است که لبه آن برگشته است و ابعاد آن مطابق استاندارد ANSI B16.9 و یا MSS-SP-43 می باشد. در این نوع فلنج ها چون فلنج روی Stub می چرخد سوار کردن و تراز پیچ ها آسانتر است و عموماً در سیستم هایی که لوله از جنس فولاد ضد زنگ باشد از این نوع فلنج از جنس فولاد استفاده می کنند چون سیال با فلنج تماس ندارد. از این فلنج برای لوله های جدار نازک استفاده نمی شود و هزینه آن از فلنج گردندار بیشتر