لوله آتشخوار

لوله های آتشخوار لوله هایی که جنس آلیاژ آنها به شکلی است

که توانایی عبور مایع یا گاز در درجه حرارتهای بالا را دارند گفته می شود.

اگر لوله ها نیازی به جوشکاری داشته باشند

عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بایستی

در درجه حرارت ۵۲۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت حداقل ۱۵ دقیقه انجام گیرد.

درجه حرارت در لوله ها ۴۵۰ درجه سانتی گراد و فشار مایع به ۳۲

اتمسفر برای لوله های با قطر ۶۴ میلیمتر به بالا و

حداقل ۸۰ اتمسفر برای لوله های با قطر کمتر از آن می رسد.

از لوله های آتشخوار برای ساخت دیگ بخار ،

مبدل حرارتی برای منابع تحت فشار

و هر جا که فشار و حرارت با هم توام شود استفاده می شود.

لوله ها تحت استاندارد DIN 2448 تولید می شوند.