نبشی,ناودانی,ناودانی سبک,ناودانی سنگین,angle,l,u,chanel