گریتینگ

گریتینگ نوعی شبکه ی فولادی یا فایبرگلاس می باشد

که با داشتن خواصی همچون

  • مقاومت بالا
  • امکان عبور نور و هوا
  • زیبایی ظاهری
  • قیمت کمتر نسبت به گزینه های مشابه

به عنوان یکی از پرکاربردترین انتخاب ها جهت پوشش کف (walk way) و پله ی کارخانه ها و ساختمان های شهری شناخته شده است.

گریتینگ یا همان صفحات مشبک فلزی را با استفاده از تسمه یا میلگرد تولید میکنند.

به عنوان مثال گریتینگ تسمه در تسمه، تسمه در میلگرد، تسمه در چهار پهلو و تسمه در نیم تسمه بیشترین کاربرد را دارد که در این بین بیشترین کاربرد را در صنایع گریتینگ تسمه در میلگرد داشته است

آنهم به علت وزن کمتر نسبت به مقاومت یکسان با تسمه در تسمه و نیز سرعت بالاتر پروسه تولید این نوع است.

تسمه باربر: تسمه ای که بار وارده را تحمل می کند و بر روی ساپورتهای دو طرف قرار می گیرد.

رابط (تسمه، میلگرد یا چهارپهلو): در جهت عمود بر تسمه های باربر نصب می گردد،

وظیفه آن حفظ چشمه ی آن  و عدم امواج شکل هندسی آن می باشد.

چشمه (مشبندی گریتینگ): فاصله ی بین تسمه های باربر و رابط از یکدیگر را گویند.

که معموملا با دوعدد مشخص می شود (X * Y)

که عدد اول x  میزان فاصله ی بین تسمه های باربر و عدد دوم y  فاصله ی بین رابط ها از یکدیگر می باشد.

کلیه اندازه ها طبق استاندارد ISO به میلیمتر می باشد.

گریتینگ چیست؟
مقاله گریتینگ
مقاله گریتینگ
مقاله آموزنده گریتینگ شبکه ی فولادی
گریتینگ
گریتینگ شبکه ی فولادی یا فایبرگلاس
گریتینگ چیست؟
گریتینگ چیست؟