پیچ و مهره استنلس استیل
پیچ و مهره استنلس استیل

پیچ و مهره استنلس استیل در محیط های صنعتی وشرایط آب و هوایی گرم و مرطوب بسیار متداول است وجود مواد شیمیایی خورنده و اسیدی در محیط های صنعتی و به خصوص صنایع نفت،گاز و پتروشیمی که بسیاری از آنها به دلیل وجود هیدروکلریدها و نمکهای معدنی در این محیط ها است.استفاده ازپیچ های استنلس استیل به عنوان فستنر را اجتناب پذیر میکند.

علاوه برصنایع نفت,گاز و پتروشیمی که به صورت مستقیم بامواد اسیدی و خورنده سروکار دارند،استفاده ازپیچ ومهره استیل درمناطق گرم و مرطوب که پبچ های آهنی و حتی گالوانیزه طول عمرکوتاهی دارند و دچار زنگ زدگی می شوند بسیارمرسوم است؛در محیط های کاری آمونیاک،استفاده از این نوع پیچ ومهره ها توصیه می شود.

ترکیب آلیاژی مواد در پیچ و مهره استنلس استیل:

درصد وزنی مواد استفاده شده به عنوان مثال درپیچ ومهره های استیل تیپ ۳۰۴ به شرح ذیل می باشد:

  • آهن(۶۵%)
  • کروم (۱۷%)
  • نیکل (۸%)
  • منگنز(۲%)

البته پیچ و مهره استنلس استیل ۳۰۴ نیزخود به دو دسته ۳۰۴ کم کربن و کربن بالا تقسیم می شود که در حالت با کربن بالا حدودآ ۰٫۰۸ درصد کربن و در حالت کم کربن ۰٫۰۳ درصدکربن وجود دارد.

ویژگی های پیچ و مهره استنلس استیل:

  1. مقاومت بسیار بالایی در برابر زنگ زدگی و خوردگی در محیط های اسیدی دارند.
  2. ویژگی ها و خواص خود را در دمای بسیار بالا و پایین حفظ می کنند.
  3. جلا پذیر و براق هستند.
  4. به دلیل وجود عنصر مولیبیدن که حدودآ ۲-۳ % ساختارآنها را تشکیل می دهد مقاومت بسیار بالایی نسبت به سایر پیچ و مهره های آهنی و گالوانیزه دارند و از آنها در اعماق دریاها و درصنایع نفت وگاز و پتروشیمی و مخازن بسیار حساس استفاده می شود.

مقاومت دربرابر خوردگی پیچ و مهره استنلس استیل بخاطر وجود درصد نسبتا بالایی ازکروم درآلیاژ این فلز است. آلیاژ استنلس استیل به کار رفته در این نوع ازپیچ و مهره ها معمولآ ازاستاندارد های ۳۰۴,۳۱۲ و ۳۱۶ می باشد که هر یک دارای درصد مشخصی از کروم و نیکل می باشد.هرچه این استاندارد بالاتر رود مقاومت پیچ و مهره ها دربرابر عوامل خورنده نیز بالاتر می رود.