فولاد MO40

فولاد MO40 فولادی آلیاژی است که دارای قابلیت عملیات حرارتی بالایی است این فولاد دارای آلیاژ مولیبدن کروم می باشد که به طور قابل توجهی در تجهیزاتی که تحت فشار یا ضربه و حرارت بالا قرار دارند به کار می رود

MO40 درگروه فولادهای قابل عملیات حرارتی آلیاژهای با کیفیت بالا قرار دارد.

در بعضی مواقع برای حذف تردی حاصل از کروم در  MO40 قرار می گیرد.

 MO40 در صنایع مختلفی همچون:

 • غلتک های صنایع سیمان
 • غلتک های صنایع فولاد
 • شاتون ها
 • چرخ های دنده
 • دارفپینیون ها
 • محورهای خودرو
 • دنده فرمان
 • پیچ های مقاوم
 • میله های اتصال
 • زره آسیاب های گلوله ای مواد خام
 • دیافراگم آسیاب مواد خام
 • چکش آسیاب کلینگر
 • ظروف

تحت فشار و سازه هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد