فولاد MO40 چیست؟

فولادMO40 قابل عملیات حرارتی آلیاژهای با کیفیت بالا

فولادMO40 درگروه فولادهای قابل عملیات حرارتی آلیاژهای با کیفیت بالا قرار دارد.

در بعضی مواقع برای حذف تردی حاصل از کروم در فولاد MO40 قرارمی گیرد.

فولاد MO40 در صنایع مختلفی همچون

غلتك های صنایع سیمان،

غلتك های صنایع فولاد،

شاتون ها،

چرخ های دنده،

دارفپینیون ها،

محورهای خودرو،

دنده فرمان،

پیچ های مقاوم،

میله های اتصال،

زره آسیاب های گلوله ای مواد خام،

دیافراگم آسیاب مواد خام،

چكش آسیاب کلینگر،

ظروف تحت فشار و سازه هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد