فولاد CK45 فولادی است که در ساخت محورپمپها,شفتهای تراشکاری ومیل لنگهای صنعتی مورداستفاده قرارمی گیرد وبه علت کم بودن مقدارکروم درمقابل زنگ زدگی وخوردگی مقاومت کمتری دارد.
با توجه به استفاده گسترده فولادهاي فريتي – پرليتي در كاربردهاي صنعتي، بهينه سازي خواص آنها يكي از موضوعات مهم درصنعت مي باشد

فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.

موارد کاربرد فولاد CK45

با توجه به استفاده گسترده فولادهاي فريتي – پرليتي در كاربردهاي صنعتي، بهينه سازي خواص آنها يكي از موضوعات مهم درصنعت مي باشد.
فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.

 • استاد بولت
 • استاد بولت STUB BOLT
 • استنلس استیل
 • استنلس استیل 316
 • استیل سری 300 و موارد کاربرد
 • استیل سری 400 وموارد کاربرد
 • انواع گرید های استنلس استیل
 • اکچیتورپنوماتیک
 • تله بخار
 • تیپ 304
 • سری 300 یا استنلس نگیر
 • سر ی 400 یا استیل بگیر