فولاد CK45 فولادی است که در ساخت محورپمپها,شفتهای تراشکاری ومیل لنگهای صنعتی مورداستفاده قرارمی گیرد وبه علت کم بودن مقدارکروم درمقابل زنگ زدگی وخوردگی مقاومت کمتری دارد.
با توجه به استفاده گسترده فولادهاي فريتي – پرليتي در كاربردهاي صنعتي، بهينه سازي خواص آنها يكي از موضوعات مهم درصنعت مي باشد

فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.

موارد کاربرد فولاد CK45

با توجه به استفاده گسترده فولادهاي فريتي – پرليتي در كاربردهاي صنعتي، بهينه سازي خواص آنها يكي از موضوعات مهم درصنعت مي باشد.
فولاد CK45 در اجزا با چقرمگی بالا در خودرو و هواپیما مانند سگدست، اکسل شاتون، میل لنگ، چرخدنده کوچک، تسمه وتراشکاری کاربرد فراوان دارد.
علاوه براین موارد فولاد فوق در صنایع نفت به عنوان مته های حفاری کاربرد خاص دارند.