لوله هایی که در حال حاضر یکی از پر مصرف ترین لوله ها در خطوط انتقال آب، نفت و گاز می باشند

که با فشارهای مختلف تولید می گردند

مقاومت فشاری لوله های فولادی بالا بوده و در قطرهای بالا برای تحمل فشارهای زیاد بکار می روند

و همچنین از انعطاف پذیری ، تحمل فشارهای داخلی و خارجی زیاد،سهولت نصب و برش برخوردارند.

لوله های فولادی را با قطر ۱۶ الی ۳۰۰۰ میلیمتر می سازند.

روش ساخت این لوله ها به دو شیوه زیرمی باشد:

الف) لوله های بدون جوش طولی :

با روش نورد ساخته می شوند که این روش برای اقطار پائین تر از ۵۰۰ میلیمتر بکار می رود.

ب ) لوله های فولادی با جوش درز طولی :

از طریق تبدیل ورق ویا صفحات فولادی به شکل لوله و جوش دادن لبه های آن به دو روش مقاومت الکتریکی ERW و ذوب الکتریکی EFW ساخته می شوند

از این روش تولید برای ساختن لوله های با قطر بالا ( از ۳۰۰ میلیمتر به بالا) استفاده می شود.

در ایران این لوله ها از قطر ۱۵۰ میلیمتر تا ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار کاری مختلف تولید می شود.

علاوه بر این لوله های فولادی را به روش اسپیرال( حلزونی) تا قطر ۲۰۰۰ میلیمتر و در فشار کاری متفاوت تولید می شود.

لوله های فوق فاقد پوشش حفاظتی داخلی و خارجی بوده لذا می بایست در موقع اجراء داخل و خارج لوله ها با مواد عایق و پوشش دهنده از قبیل قیر اندود،

اندود سیمان و سایر عایقهای مناسب و یا در بعضی مواقع توسط سیستم کاتدیک حفاظت نمود.

اتصال لوله های فولادی عمدتا”بصورت جوشی بوده ولی در صورتیکه جدا نمودن دوباره لوله ها مد نظر باشد می توان آنها را به هم پیچ و مهره نمود.

فرق بین لوله های ERW وEFW چیست؟
فرق لوله های ERW وEFW
مقاله فرق بین لوله های ERW وEFW چیست؟
ERW وEFW
فرق لوله های ERW وEFW