از شبکه های میلگردی مش برای مسلح کردن بتن در انواع پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی و صنعتی مورد استفاده میشود .

در ساخت شبکه میلگردی، میلگردهای طولی و عرضی با زاویه 45 درجه روی هم قرار گرفته و نقاط اتصال بوسیله جوش با دستگاههای تمام اتوماتیک بهم متصل میشوند .

این مش های میلگردی طبق سفارش در دو نوع شبکه مش پیش جوش آجدار و شبکه مش پیش جوش ساده تولید می شود.

توری مش عمدتا برای مصارف ساختمانی و کف در داخل بتون کاربرد دارد و امروزه یکی از رایج ترین روش های ساخت در ساختمان ها و پروژه های بزرگ را به خود اختصاص میدهد.

 • موارداستفاده ازشبکه مش پیش جوش
  – سقف های کامپوزیت
  – سازه های پیش ساخته بتنی
  – پی و دیوار و سقف و …
  – نرده کشی و ایجاد موانع جهت انبارها و کارخانجات
  – دیوار و قطعات پیش ساخته کامپوزیت
  – کف سالن ها ، انبار ها ، اتوبان ها و فرودگاه ها
  – ساخت پی ها و فونداسیون های بتونی
  – ساخت تونل ها، صنعت مترو و پل ها
  – ساخت سد های بتونی ، کانال های آبرسانی
  – حصارکشی اطراف انبارها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و غیره …
  در ساخت سیلو های بتونی ؛ مخازن بتونی و …