تله بخار(STEAM TRAP) از مهمترین اجزا سیستم های بخار هستند .

تله های بخار حد فاصل بین بخار و کندانس بوده و با حفظ بخار در قسمت توزیع انرژی را حفظ نموده و در زمان مناسب کندانس و گازهای نامحلول را تخلیه می کنند .

باید توجه داشت که همیشه انتخاب و عملکرد نادرست یک تله بخار بسرعت مشکل ساز نمی شود.

برای مثال:

در طول خط انتقال بخار اگر آن بسته شده باشد کندانس موجود در خط به تله بخار بعدی انتقال یافته و در آن تخلیه می شود . ولی اگر تله دوم هم خراب باشد و

بسته شود بسیاری از مشکلات در شیرهای کنترل و تجهیزات بخار ، نشتی بخار در سیستم و نیز کاهش راندمان با توجه کافی به تله های بخار قابل رفع است

تله های بخار مانند هر قطعه مکانیکی دیگری دچار فرسودگی می شوند در صورت خرابی آن بحالت باز مقدار قابل توجهی از بخار وارد سیستم کندانس شده و

مشکلات متعاقب را به همراه دارد …

علت نصب تله بخار :

وظیفه آنها تخلیه کندانس و گازهای غیر قابل انحلال بدون اجازه فرار بخار زنده است . هیچ سیکل بخاری بدون تله بخار کامل نیست.

آنها در واقع با خروج کندانس از سیستم توزیع بخار اجازه تحویل بخار خشک و با شرایط مطلوب را به مصرف کننده فراهم می نماید.

مقدار کندانس خروجی تله های بخار بسیار متغیر بوده و ممکن است در دمای بخار باشد و یا پس از افت دما و استفاده از بخشی از انرژی محسوس آن تخلیه شود که به نوع ، مدل و… بستگی دارد .

تجربه نشان داده است که در صورت تطبیق آن با شرایط کاری بهترین راندمان به دست می آید.

برخی از تله ها در دماهای بالا کار کرده و یا در معرض ضربه چکش قرار دارند و باید در برابر خوردگی و آلودگی مقاوم باشند.

بنابراین بدیهی است که یک نوع تله بخار انتخابی مناسب جهت تمام کاربردهای موجود نمیباشد.

محل نصب تله های بخار بعد از هر مرحله تبادل حرارت ، مانند بعد از مبدل ، کنوکتور و نیز در پایین اغلب رایزرها و انتهای لوله اصلی بخار می باشد .

ملاحظات انتخاب تله بخار :

هواگیری :

در زمان راه اندازی یعنی شروع فرآیند ، فضای سیستم بخار پر از هوا بوده که موجب کاهش انتقال حرارت و افزایش زمان راه اندازی می شود و باید بتوان حتی المقدور قبل از مخلوط شدن هوا با بخار ورودی آن را تخلیه کرده و به محل امن هدایت نمود .

برداشت کندانس : بعد از تخلیه هوا آنرا باید کندانس را بدون اجازه عبور بخار خارج نماید زیرا نشتی بخار غیر اقتصادی و مضر است

قابلیت اطمینان : تجربه نشان می دهد که آب گیری مناسب از سیستم بخار بمنزله قابلیت و یا در واقع عملکرد بهینه سیستم با حداقل مراقبت می باشد .

موارد ذیل بهمراه عدم آبگیری نامناسب از سیستم بخار ، اطمینان سیستم را کم می کند :

خوردگی : به علت شرایط نامناسب کندانس که با استفاده از مواد مناسب و نیز ایجاد شرایط مطلوب در آب تغذیه قابل تقلیل است

ضربه چکش : که غالبا بعلت افزایش فشار و یا ارتفاع خط کندانس خروجی از آن روی می دهد

آلودگی : در اثر نفوذ مواد شیمیایی و کف از داخل دیگ به سیستم بخار و کندانس اتفاق می افتد .

بخار فلاش : پدیده ای که در زمان انتقال کندانس از فشار بالا به فشار پایین تر روی می دهد به بخار فلاش معروف است که ممکن است در نتیجه گیری از

وضعیت کاری آن سوء تفاهم ایجاد می کند .

  1. تله های بخار ترموستاتیک (steam trap thermostatic) : توسط تغییر دمای سیال کار می کند
  2. .تله های بخار مکانیکی (steam trap mechanical) : توسط قطعه تشخیص دانسیته سیال کار می کنند
  3. .تله های بخار ترمودینامیک (steam trap thermodynamic) : توسط تغییر دینامیک سیال عمل می کند