استاندارد ASME

استاندارد ASME چیست؟

مخفف (AMERICAN SOCIETY OF MECHNICAL ENGINEERS) انجمن مهندسان مکانیک آمریکا می باشد.

این انجمن درسال 1880 برای تدوین استاندارددیگ های بخاربنیان گذاشته شد.

این موسسه در راستای اهدای کمک های مالی برای توسعه تکنولژی و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود افزایش کیفیت زندگی بشر فعال می باشد.

این موسسه یکی ازبزرگترین ناشران مجلات علمی وتخصصی می باشد.

همه ساله تعداد زیادی همایش تخصصی وحرفه ای در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک برگزارمیکند. و بیشتر از  130.000 هزار نفر عضو در 158 کشور دنیا دارد.

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یکی از قدیمی ترین سازمان هایی است که دست به تدوین استانداردهای بین المللی زد.

این انجمن بالغ بر600 استاندارد و آیین نامه نوشته است.

شامل استانداردهایی درزمینه:

  • دیگ بخار و مخازن تحت فشار
  • آسانسورها
  • اندازه گیری جریان سیالات درکانال های بسته
  • جرثقیل ها وابزاردستی و ماشینی می باشد.