استاندارد ASME

مخفف (AMERICAN SOCIETY OF MECHNICAL ENGINEERS) انجمن مهندسان مکانیک آمریکا می باشد.

این انجمن درسال ۱۸۸۰ برای تدوین استاندارددیگ های بخاربنیان گذاشته شد.

این موسسه در راستای اهدای کمک های مالی برای توسعه تکنولژی و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود افزایش کیفیت زندگی بشر فعال می باشد.

این موسسه یکی ازبزرگترین ناشران مجلات علمی وتخصصی می باشد.

همه ساله تعداد زیادی همایش تخصصی وحرفه ای در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک برگزارمیکند. و بیشتر از  ۱۳۰٫۰۰۰ هزار نفر عضو در ۱۵۸ کشور دنیا دارد.

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یکی از قدیمی ترین سازمان هایی است که دست به تدوین استانداردهای بین المللی زد.

این انجمن بالغ بر۶۰۰ استاندارد و آیین نامه نوشته است.

شامل استانداردهایی درزمینه:

  • دیگ بخار و مخازن تحت فشار
  • آسانسورها
  • اندازه گیری جریان سیالات درکانال های بسته
  • جرثقیل ها وابزاردستی و ماشینی می باشد.