آلیاژه های اینکونل

آلیاژه های اینکونل (Inconel)، نام تجاری پوششی از گروه پوشش های پایه نیکل آستینتی است که در دماهای بسیار بالا استفاده می شود.

عنصر دوم از لحاظ درصد ترکیب شیمیایی،کروم بوده که باعث تغییر در خواص پوشش می شود.

نام تجاری Inconel  توسط شرکت Special Metals Co. ثبت شده است.

این آلیاژ از خانواده ی محلول جامد بین نشین نیکل- کروم می باشد و به طور کلی برای انجام برنامه هایی با دمای بالا استفاده می شود.

اینکونل

به نام های “inco” , “iconel”  نیز خوانده می شود.

نام های تجاری رایج برای اینکونل عبارتند از:

  • Inconel 625
  • Chronin 625
  • Altemp 625
  • Haynes 625
  • Nickelvac 625
  • Nicrofer 6020
آلیاژه های اینکونل

این آلیاژ اولین بار توسط تیم تحقیقاتی در انگلستان ساخته شده است.

آلیاژهای اینکونل موادی بسیار مقاوم به اکسیداسیون وخوردگی هستند.

برای کار در محیط های تحت فشار و انرژی کینتیک بالا بسیار مناسب هستند.

در درجه های حرارت بالا، روی سطح اینکونل لایه مقاوم، پایدار و غیر فعال از اکسید تشکیل می شود.

از خوردگی بیشتر جلوگیری می کند.

اینکونل در رنج وسیعی از دماها مستحکم باقی می ماند.

این آلیاژ در جاهایی که به کار بردن آهن وفولاد به دلیل احتمال وقوع خزش در دماهای بالا قابل استفاده نیستند، به کار می رود.

استحکام دما بالای اینکونل بسته به نوع آن، مربوط به استحکام دهی محلول جامد یا استحکام دهی رسوبی است.

در انواع پیرسختی یا استحکام دهی رسوبی،مقادیر کمی ازنیوبیوم با نیکل ترکیب شده و ترکیب بین فلزی گاما پرایم (Ni3Nb ) را تشکیل می دهند.

گاما پرایم کریستال های مکعبی کوچکی را تشکیل می دهد که لغزش و خزش موثر در دماهای بالا را مهار می کنند.

تشکیل این کریستال ها با زمان افزایش می یابد.

آلیاژه های اینکونل
آلیاژه های اینکونل
آلیاژه های اینکونل
آلیاژه های اینکونل
آلیاژه های اینکونل