نوشته‌ها

شیکه مش پیش جوش

از شبکه های میلگردی مش برای مسلح کردن بتن در انواع پروژه های کوچک و…