نبشی و ناودانی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.

نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی:

نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک:

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی ها با ۲مشخصه شناخته می شوند:

۱-اندازه بال ها

۲-ضخامت

بعنوان مثال نبشی 4*40*40 یعنی اندازه بال ها ۴۰*۴۰ است و ضخامت هر بال ۴ می باشد.نبشی ها از نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

فرمول کلی محاسبه وزن نبشی با استفاده از جدول اشتال نبشی

طول نبشی ( برحسب متر ) × وزن یک متر نبشی براساس ابعاد نبشی در جدول اشتال = وزن نبشی

فرمول محاسبه وزن نبشی بال مساوی

۱۰۰۰ / [ چگالی فولاد × طول بال × ۲ × ضخامت × طول شاخه ] = وزن یک شاخه نبشی بال مساوی

فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی

۱۰۰۰ / [ چگالی فولاد × مجموع طول دو بال × ضخامت × طول شاخه ] = وزن یک شاخه نبشی بال نامساوی

جدول کامل وزن نبشی فولادی

سایز نبشی (mm)وزن هر متر (Kg/m)طول بال (h/mm)ضخامت بال (t/mm)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
L30×30×31/363038/1616/32
L30×30×41/7830410/6821/36
L35×35×42/0935412/5425/08
L40×40×42/42 40 4 14/52 29/04
L40×40×52/9740517/8235/64
L45×45×4.53/06454/518/3636/72
L50×50×43/0650418/3636/72
L50×50×53/7750522/6245/24
L50×50×64/4750622/8253/64
L60×60×54/5760527/4254/84
L60×60×65/4260632/5265/04
L60×60×87/0960842/5485/08
L65×65×76/8365740/9881/96
L70×70×66/3870638/2876/56
L70×70×77/3870744/2888/56
L75×75×66/8575641/182/2
L75×75×88/9975853/94107/88
L80×80×89/6380857/78115/56
L80×80×1011/9801071/4142/8
L90×90×79/6190757/66115/32
L90×90×810/990865/4130/8
L90×90×912/290973/2146/4
L90×90×1013/4901080/4160/8
L100×100×812/2100873/2146/4
L100×100×1015/01001090180
L100×100×1217/810012106/8213/6

در فرمول بالا،واحد اندازه بال،طول و ضخامت نبشی،بر حسب متر بوده و وزن حاصل،بر حسب کیلوگرم می باشد.

ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز،ناودانی می باشد که در ۲نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد:

مشخصات کلی
نوع ورقکمترین ضخامت میلیمتربیشترین ضخامت میلیمترطول استانداردمتر
ورق گرم (سیاه)۲ میل۴ میل۳ – ۱۲

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم ،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

-جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی

-نصب سنگ بصورت خشک

-سازه های سبک فولادی

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.

 ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.