میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

انواع میلگرد از لحاظ ظاهری

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد های تولید شده بصورت ساده و آجدار میباشند که در نوع آجدار، آج ها بصورت عرضی بوده و در سرتاسر میلگرد نمایان میباشد. آج ها، انواع مختلفی دارد.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی:

میلگرد A1

میلگرد A2

میلگرد A3

چنین میلگردهایی تولید نمیشوند ولی هنوز اصطلاحات آن در بین مردم رواج دارد.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی:

میلگرد س ۲۴۰ (میلگرد ساده)

میلگرد آج ۳۴۰   – میلگرد آجدار مارپیچ

میلگرد آج ۴۰۰   – میلگرد آجدار جناقی

میلگرد آج ۵۰۰   –  میلگرد آجدار مرکب

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

نکته: وقتی نام “میلگردA2” را میشنوید بدانید که منظور همان “میلگرد آج ۳۴۰” میباشد و منظور از “میلگردA3” ، همان “میلگرد آج ۴۰۰” میباشد که فقط نام ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملا متفاوت میباشد.

روش تشخیص میلگرد “آج ۳۴۰” و میلگرد “آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

در “آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در “آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.