توری استنلس استیل

ورق توری استنلس استیل یامش استیل:

ورق توری استیل یا مش استیل ، در صنعت و همچنین صنایع غذایی از توری استیل یا توری مش استیل استفاده های گسترده ای صورت میگیرد که یکی از آنها استفاده از توری مش استیل یا مش استنلس استیل به عنوان صافی جهت عدم عبور ناخالصی ها میباشد . بنابر نوع سیال و دمای محیط و میزان خورندگی سیال از مش استیل ۳۱۶ ( توری استیل ۳۱۶ ) و یا توری استیل ۳۰۴ ( مش استیل ۳۰۴ )  استفاده میگردد

ورق توری استیل یا مش استیل
انواع مش استنلس استیل از لحاظ مشخصات و ابعادی بر حسب میکرون و میلیمتر اندازه گیری میشوند و در هنگام تولید ورق توری استیل یا مش استیل به دو فاکتور ضخامت مفتول و چشمه یا چشمی آن در سانتیمتر مربع یا اینچ مربع مورد توجه واقع میگردد و همین امر در قیمت گذاری توری مش استنلس استیل دخیل میباشد

با استفاده از جدول زیر می توانید مقیاس های روزنه های توری را به یکدیگر تبدیل نمایید.
U.S. MESH
مش  INCHE
اینچ  میکرون
MICRONS  MILLIMETERS
میلیمتر
۳  ۰٫۲۶۵۰  ۶۷۳۰  ۶٫۷۳۰
۴  ۰٫۱۸۷۰  ۴۷۶۰  ۴٫۷۶۰
۵  ۰٫۱۵۷۰  ۴۰۰۰  ۴٫۰۰۰
۶  ۰٫۱۳۲۰  ۳۳۶۰  ۳٫۳۶۰
۷  ۰٫۱۱۱۰  ۲۸۳۰  ۲٫۸۳۰
۸  ۰٫۰۹۳۷  ۲۳۸۰  ۲٫۳۸۰
۱۰  ۰٫۰۷۸۷  ۲۰۰۰  ۲٫۰۰۰
۱۲  ۰٫۰۶۶۱  ۱۶۸۰  ۱٫۶۸۰
۱۴  ۰٫۰۵۵۵  ۱۴۱۰  ۱٫۴۱۰
۱۶  ۰٫۰۴۶۹  ۱۱۹۰  ۱٫۱۹۰
۱۸  ۰٫۰۳۹۴  ۱۰۰۰  ۱٫۰۰۰
۲۰  ۰٫۰۳۳۱  ۸۴۱  ۰٫۸۴۱
۲۵  ۰٫۰۲۸۰  ۷۰۷  ۰٫۷۰۷
۳۰  ۰٫۰۲۳۲  ۵۹۵  ۰٫۵۹۵
۳۵  ۰٫۰۱۹۷  ۵۰۰  ۰٫۵۰۰
۴۰  ۰٫۰۱۶۵  ۴۰۰  ۰٫۴۰۰
۴۵  ۰٫۰۱۳۸  ۳۵۴  ۰٫۳۵۴
۵۰  ۰٫۰۱۱۷  ۲۹۷  ۰٫۲۹۷
۶۰  ۰٫۰۰۹۸  ۲۵۰  ۰٫۲۵۰
۷۰  ۰٫۰۰۸۳  ۲۱۰  ۰٫۲۱۰
۸۰  ۰٫۰۰۷۰  ۱۷۷  ۰٫۱۷۷
۱۰۰  ۰٫۰۰۵۹  ۱۴۹  ۰٫۱۴۹
۱۲۰  ۰٫۰۰۴۹  ۱۲۵  ۰٫۱۲۵
۱۴۰  ۰٫۰۰۴۱  ۱۰۵  ۰٫۱۰۵
۱۷۰  ۰٫۰۰۳۵  ۸۸  ۰٫۰۸۸
۲۰۰  ۰٫۰۰۲۹  ۷۴  ۰٫۰۷۴
۲۳۰  ۰٫۰۰۲۴  ۶۳  ۰٫۰۶۳
۲۷۰  ۰٫۰۰۲۱  ۵۳  ۰٫۰۵۳
۳۲۵  ۰٫۰۰۱۷  ۴۴  ۰٫۰۴۴
۴۰۰  ۰٫۰۰۱۵  ۳۷  ۰٫۰۳۷