گریتینگ و شبکه

گریتینگ (شبکه های فولادی) در حقیقت صفحات مشبکی هستند که علاوه…