میلگردآجدار,میلگردساده,round bar,round

میلگردParsFoulad.com

میلگرد چیست؟

میلگرد میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مق…