شیر آلات ,شیرفلکه,شیرتوپی,شیردفنی,گیت ولو,گیت ولواستنلس استیل,شیرپروانه ای,شیرپروانه ای استیل,شیریکطرفه,شیرپروانه ای گیریبکسی,شیرپروانه ای,شیرپروانه ای تفلونی,شیراطمینان,gatevalve,gate valve stainless steel,globe valve,knife valve,ball valve,safty valve,plug valve,check valve,butterfly valve,strainer valve,pressure valve,chock valve,شیرفشارشکن,شیرساسات,دیافراگمی,دنده ای,جوشی,شیرهای کنترلی,شیرپنوماتیک,شیرهیدرولیک,aشیرفلنجدار

 

مانومتر چه وسیله ای است ؟

مانومتر (manometer) وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جيوه می باشد. ارتفاع این ستون مقدار فشار را نشان می دهد.

در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند. بارومتر فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد. مانومتر نشان داده در شکل دارای لوله شیشه ای U شکل است که از هر دو طرف باز می باشد و با مقداری جیوه پر شده است. هنگامی که هر دو ساق لوله به اتمسفر وصل شود فشار يك اتمسفر در هر دو لوله اثر می کند و ارتفاع جیوه در هر دو ستون برابر خواهد شد.
ارتفاع ستون جیوه در این نقطه به عنوان مبنا تعیین شده و برای خواندن انحراف ستون جیوه از شرایط صفر، مانومتر در هر دو جهت بر حسب میلی متر كاليبره می شود. هنگامی که یکی از ساق های لوله U شکل به مخزنی که می خواهیم فشار آن را اندازه بگیریم وصل می شود؛ فشار وارد بر یک ساق لوله با فشار اتمسفریک وارد بر ساق دیگر مقابله می نماید؛ و در صورتی که فشار مخزن بیشتر از فشار اتمسفریک باشد موجب پایین رفتن سطح جیوه در ساق متصل به مخزن و اگر هم فشار مخزن کمتر از فشار اتمسفر باشد موجب بالا رفتن سطح جیوه در ساق متصل به مخزن می گردد.


فشارهای کمتر از اتمسفر معمولا خلا نامیده می شوند و بر حسب میلی متر جیوه قرائت می گردند. به دلیل اختلاف دانسته جیوه و آب، فشارهایی که تاثیر ناچیزی در ارتفاع ستون جیوه می گذارند تغییرات قابل ملاحظه ای در ارتفاع ستون آب به وجود خواهند آورد لذا مانومترهای آبی برای اندازه گیری فشارهای بسیار کم مفید خواهند بود. فشار اتمسفریک نرمال معادل 760 mm HG و 10.33 متر آب می باشد. مقدار h فشار بر حسب ستون جیوه می باشد.