اتصالات پولیکا,اتصالات فولادی,اتصالات جوشی,اتصالات درزدار,زانو,سه راه,چهاراه,تبدیل,بوشن,مغزی,نیپل,elbow,bushan,tee,

ته کوب چیست ؟

یک ” تَه کوب” (Stub End )همیشه با یک فلنج کف رینگ (Lap Joint Flange) به عنوان یک فلنج پشتیبان استفاده میگردد.
استاد بولت stud bolt

پیچ های متری STUD BOLT

اتصالات

اتصالات