ورود توسط edi

مانومترچیست؟

  مانومتر چه وسیله ای است ؟ مانومتر (manometer) وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جيوه می باشد. ارتفاع این ستون مقدار فشار را نشان می دهد. در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر […]