پروفیل استنلس استیل (Stainless Steel Profile) پروفیل ها در اشکال مربع و مستطیل در سایزهای مختلف باضخامت ها از ۱ الی ۳ میل ، با طول ۶۰۰۰ میلیمتر در سطوح براق ارئه می گردد در آلیاژهای وتیپهای مختلف معمولا در ماشین آلات صنعتی و غذایی و صنعت دکوراتیو مصرف می گردند.