ورق رنگی
معمولاً ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید شود. ورق های رنگی در سقف سالن ها و کانکس مورد استفاده است. ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای استاندارد یکسانی در تمام دنیا می باشد. این استاندارد به نام رئال رنگ شناخته می شود، تقریبا بیش از ۱۶ رنگ متنوع ورق رنگی تولید می شود که عبارتند از: سفید یخچالی – رئال ۹۰۱۶ ، کرم – رئال ۹۰۱۰ ، قرمز – رئال ۳۰۰۰ ، قرمز گوجه ای – رئال ۳۰۲۰ ، آبی نیسانی – رئال ۵۰۱۵ ، آبی کاربنی – رئال ۵۰۱۸ ، نارنجی – رئال ۲۰۰۴ و رئال ۲۰۰۳ ، زرد – رئال ۱۰۲۳ ، زرد لیمویی – رئال ۱۰۲۸ ، بنفش – رئال ۴۰۰۵ ، سبز چمنی – رئال ۶۰۲۴ ، سبز تیره – رئال ۶۰ ۱۸ ، صورتی – رئال ۴۰۰۳ ، قهوه ای رنگ سفال – رئال ۸۰۰۴ ، قهوه ای سوخته