میلگرد چیست؟

میلگرد، در واقع به فولادی گفته می‌شود که نام دیگر آن آرماتور است. این فولاد که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل شکل سیم یا آرماتور مانند آن، به آن فولاد میلگرد گفته می‌شود. در حقیقت میلگرد در انواع مختلف از جمله میلگرد ساده و میلگرد آجدار ، به عنوان یک الگو برای بهتر متصل نمودن بتن‌ها به هم می‌باشد.

انواع میلگرد از لحاظ ظاهری:

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد های تولید شده بصورت ساده و آجدار میباشند که در نوع آجدار، آج ها بصورت عرضی بوده و در سرتاسر میلگرد نمایان میباشد. آج ها، انواع مختلفی دارد.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی:

میلگرد A1

میلگرد A2

میلگرد A3

چنین میلگردهایی تولید نمیشوند ولی هنوز اصطلاحات آن در بین مردم رواج دارد.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی:

میلگرد س 240 (میلگرد ساده)

میلگرد آج 340   – میلگرد آجدار مارپیچ

میلگرد آج 400   – میلگرد آجدار جناقی

میلگرد آج 500   –  میلگرد آجدار مرکب

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

نکته: وقتی نام “میلگردA2” را میشنوید بدانید که منظور همان “میلگرد آج 340” میباشد و منظور از “میلگردA3” ، همان “میلگرد آج 400” میباشد که فقط نام ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملا متفاوت میباشد.

روش تشخیص میلگرد “آج 340” و میلگرد “آج 400” به چه صورت میباشد؟

در “آج 340” ، آج ها با زاویه 45 درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه 45 درجه پیچیده شده است. در “آج 340” هم این گونه است. ولی در “آج 400” زاویه آج ها 45 درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

میلگرد a2و a3- میلگرد آجدار :

میلگردهایa2 وa3، جزو میلگردهای آجدار بازار هستند که در ساختمان سازی کاربرد دارند.

مشخصات میلگرد A2 آجدار:

میلگردA2، بعنوان یک میلگرد آجدار میباشد که تنش جاری آن برابر با 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) 19 درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوعA1، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.

مشخصات میلگرد A3 آجدار:

تنش جاری آن 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن 14 درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن بشکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش

خواص مکانیکی میلگردها در آزمایشگاه ها مشخص میشود. در آزمایشاتی تحت عنوان “کشش” و “خمش”

تنش تسلیم :

حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد میشود و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمیشود. اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمیگردد و برای همیشه تغییر شکل میدهد. خاصیت برگشت پذیری را “خاصیت الاستیکه” و خاصیت برگشت ناپذیری را “خاصیت پلاستیک” مینامند. در طراحی ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم میباشد. به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است. مثلا وقتی میگیوییم که “میلگرد آج 340” ، بدین معناست که حداقل تنش تسلیم این میلگرد، 340 مگاپاسکال(MPA) میباشد. مقدار تنش تسلیم، در آزمون کشش مورد سنجش قرار میگیرد. نام های دیگر “تنش تسلیم” ، عبارتند از: استحکام تسلیم ، مقاومت روانی ، Yield Strength ، که همه معرف 1 خاصیت در میلگرد میباشند.

مقاومت کششی :

مقاومت کششی، بیشترین نیروی کششی است که جسم قبل از شکست تحمل میکند. واحد آن، “پوند بر اینچ مربع” میباشد. خاصیت مقاومت کششی میلگردها را میتوان با عملیاتی همچون آلیاژکاری، سردکاری، و یا عملیات حرارتی افزایش داد. عبارات متشابهی که برای مقاومت کششی بکار گرفته میشود عبارتند از:

استحکام کششی –تاو کششی– Tensie Strength . که همگان معرف 1 خاصیت میباشند. در آزمون کشش و ازدیاد طول نسبی، میزان انعطاف پذیر بودن و یا شکننده بودن میلگرد مشخص میشود.