لوله های آلیاژی استاندارد لوله ASTM A333 مربوط به لوله‌های بدون درز و درزدار (جوشی) با آنالیز فولاد آلیازی و یا کربنی می‌باشد.

کاربرد لوله های آلیاژی لوله‌ها در دماهای پایین است.

لوله های آلیاژی در چندین گرید مختلف تولید می‌شوند.

لوله‌ها در دوگروه درزدار و بدون درز تولید می‌شوند.

در لوله‌های درزدار از فیلرمتال استفاده نمی‌شود.

تمامی لوله‌های درزدار و بدون درز باید طی یک فرایند عملیات حرارتی تولید شده و نرمالایز می گردند

حداکثر مقدار تنش قابل تحمل در لوله‌های ASTM A333 به شرح زیر می‌باشد:

TENSILE STRENGTH MIN :GRADE1=MPA.415 PSI.60.000

TENSILE STRENGTH MIN :GRADE3=MPA.450 PSI.65.000

TENSILE STRENGTH MIN :GRADE6=MPA.380 PSI.55.000

موارد کاربرد و تنوع جنس این نوع از لوله ها عبارت است : 

لوله A335-P11 برای محدوده دمایی ۴۰۰ ̴۴۷۰ سانتیگراد

لوله A335-P22 برای محدوده دمایی ۴۸۰ ̴۵۵۰ᵒ C (هدرهای اصلی بخار)

لوله A335-P91 برای محدوده دمایی ۵۰۰ ̴۵۶۰ᵒ C