شیر سماوری (به انگلیسی: plug valve یا cock valve) شیر صنعتی است که عضو مسدود کننده جریان بصورت مخروط یا استوانه می باشد ساختمان آن ساده، دارای یک بدنه، یک مجرابند که در آن سوراخی برای عبور سیال تعبیه شده و یک درپوش (cap)آب‌بندی می‌باشد.این نوع شیر دارای انواع گوناگونی می باشد. DOUBLE PLUG ، ۳ or4 way ، Lubricated Cylindrical Plug Valve، Non lubricated taper PLUG VALVE ، lubricated taper PLUG VALVE از اتواع این نوع شیر می باشد.