جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید باشماره های زیر تماس بگیرید :

تلفن : ۶۶۳۰۷۷۱۶ – ۶۶۳۰۷۳۸۴

فکس :۶۶۱۳۴۷۲۳

Email : Parsfoulad@gmail.com

مدیریت : حامد کیفری