جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید باشماره های زیر تماس بگیرید :

تلفن : 66307716 – 66307384

فکس :66134723

Email : Parsfoulad@gmail.com

مدیریت : حامد کیفری