تسمه استیل یکی از محصولات تولیدی

ازورق استیل می باشد،

تسمه استیل از استیل سری ۳۰۰ ساخته شده است

و تسمه استیل ۳۰۴ مهمترین محصولی است

که از مجموعه تسمه های استیل عرضه می شود .

تسمه استیل یک ورق استیل صیقل شده

با ضخامت کم می باشد

که در ضخامت های مختلف ساخته می شود.

طول تسمه استیل یا به صورت سفارشی خواهد بود

و یا رول های آماد ای است که در بازار عرضه می شود.