از شبکه های میلگردی مش برای مسلح کردن بتن در انواع پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی و صنعتی مورد استفاده میشود . در ساخت شبکه میلگردی، میلگردهاي طولی و عرضی با زاویه ۴۵ درجه روی هم قرار گرفته و نقاط اتصال بوسیله جوش با دستگاههای تمام اتوماتیک بهم متصل میشوند . این مش های میلگردی طبق سفارش در دو نوع شبکه مش پیش جوش آجدار و شبکه مش پیش جوش ساده تولید می شود. توری مش عمدتا برای مصارف ساختمانی و کف در داخل بتون کاربرد دارد و امروزه یکی از رایج ترین روش های ساخت در ساختمان ها و پروژه های بزرگ را به خود اختصاص میدهد.

  • موارداستفاده ازشبکه مش پیش جوش
    – سقف های کامپوزیت
    – سازه های پیش ساخته بتنی
    – پی و دیوار و سقف و …
    – c و …
    – نرده کشی و ایجاد موانع جهت انبارها و کارخانجات
    – دیوار و قطعات پیش ساخته کامپوزیت
    – کف سالن ها ، انبار ها ، اتوبان ها و فرودگاه ها
    – ساخت پی ها و فونداسیون های بتونی
    – ساخت تونل ها، صنعت مترو و پل ها
    – ساخت سد های بتونی ، کانال های آبرسانی
    – حصارکشی اطراف انبارها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و غیره …
    – در ساخت سیلو های بتونی ؛ مخازن بتونی و …