تسمه استیل یکی از محصولات تولیدی  ازورق استیل می باشد، تسمه استیل از استیل سری ۳۰۰ ساخته شده است و تسمه استیل ۳۰۴ مهمترین محصولی است که از مجموعه تسمه های استیل عرضه می شود .

تسمه استیل یک ورق استیل صیقل شده با ضخامت کم می باشد که در ضخامت های مختلف ساخته می شود. طول تسمه استیل یا به صورت سفارشی خواهد بود و یا رول های آماد ای است که در بازار عرضه می شود.